ଫଳାଫଳ

ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜାତୀୟ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ), ବିଭିନ୍ନ ପଦ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରକାଶନ,ଜଗତସିଂହପୁର

ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜାତୀୟ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ),ବିଭିନ୍ନ ପଦ ପଦବି ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରକାଶନ,ଜଗତସିଂହପୁର

24/11/2018 31/12/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍ (790 KB)
ସଂରକ୍ଷଣ କର