ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନିଯୁକ୍ତି

ନିଯୁକ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜଗତସିଂହପୁର ବିଚାର ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ।

ଜଗତସିଂହପୁର ବିଚାର ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ।

03/08/2022 06/09/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (177 KB)
ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନର SNCU, DEIC, NCD & HWC ଅଧୀନରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦବୀ ପାଇଁ ୱାକ-ଇନ୍-ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ .

ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନର SNCU, DEIC, NCD & HWC ଅଧୀନରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦବୀ ପାଇଁ ୱାକ-ଇନ୍-ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ .

01/08/2022 31/08/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ସଂରକ୍ଷଣ କର