ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର,ମମତା ଯୋଜନା ରେ ରେଜିଷ୍ଟର ଛପାଇବା ଓ ସପ୍ଲାଇ ପାଈଁ ଜିଲ୍ଳା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଛି

ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର,ମମତା ଯୋଜନା ରେ ରେଜିଷ୍ଟର ଛପାଇବା ଓ ସପ୍ଲାଇ ପାଈଁ ଜିଲ୍ଳା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଛି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର,ମମତା ଯୋଜନା ରେ ରେଜିଷ୍ଟର ଛପାଇବା ଓ ସପ୍ଲାଇ ପାଈଁ ଜିଲ୍ଳା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଛି

ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର,ମମତା ଯୋଜନା ରେ ରେଜିଷ୍ଟର ଛପାଇବା ଓ ସପ୍ଲାଇ ପାଈଁ ଜିଲ୍ଳା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଛି

26/09/2018 10/10/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (269 KB)