ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ମମତା ଯୋଜନା ରେ ରେଜିଷ୍ଟର ଛପାଇବା ଓ ସପ୍ଲାଇ ପାଈଁ ଜିଲ୍ଳା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଛି

ମମତା ଯୋଜନା ରେ ରେଜିଷ୍ଟର ଛପାଇବା ଓ ସପ୍ଲାଇ ପାଈଁ ଜିଲ୍ଳା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଛି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ମମତା ଯୋଜନା ରେ ରେଜିଷ୍ଟର ଛପାଇବା ଓ ସପ୍ଲାଇ ପାଈଁ ଜିଲ୍ଳା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଛି

ମମତା ଯୋଜନା ରେ ରେଜିଷ୍ଟର ଛପାଇବା ଓ ସପ୍ଲାଇ ପାଈଁ ଜିଲ୍ଳା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଛି

20/09/2018 10/10/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)