ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା

ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା

ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଙ୍କ କର୍ଜ୍ୟାଳୟ,ଜଗତସିହଂପୁର

26/08/2019 21/09/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (289 KB)