ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବିଜୁ ସ୍ମୃତି ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ, ପାରାଦୀପ, ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ଲିଜ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଅଛି

ବିଜୁ ସ୍ମୃତି ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ, ପାରାଦୀପ, ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ଲିଜ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଅଛି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବିଜୁ ସ୍ମୃତି ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ, ପାରାଦୀପ, ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ଲିଜ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଅଛି

ବିଜୁ ସ୍ମୃତି ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ, ପାରାଦୀପ, ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ଲିଜ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଅଛି.

04/11/2019 16/11/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)