ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜାତୀୟ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ,ଜଗତସିଂହପୁରର ବିଭିନ୍ନ ପଦ ପଦବୀ ପାଇଁ ଶେଷ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଓ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜାତୀୟ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ,ଜଗତସିଂହପୁରର ବିଭିନ୍ନ ପଦ ପଦବୀ ପାଇଁ ଶେଷ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଓ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜାତୀୟ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ,ଜଗତସିଂହପୁରର ବିଭିନ୍ନ ପଦ ପଦବୀ ପାଇଁ ଶେଷ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଓ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜାତୀୟ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ,ଜଗତସିଂହପୁରର ବିଭିନ୍ନ ପଦ ପଦବୀ ପାଇଁ ଶେଷ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଓ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

31/10/2018 12/11/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)