ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନେସନାଲ ହାଇଵେ -୫୫ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗ୍ରାମଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ନେସନାଲ ହାଇଵେ ଆକ୍ଟ ୧୯୫୬ ର ସର୍ବସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

ନେସନାଲ ହାଇଵେ -୫୫ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗ୍ରାମଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ନେସନାଲ ହାଇଵେ ଆକ୍ଟ ୧୯୫୬ ର ସର୍ବସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ନେସନାଲ ହାଇଵେ -୫୫ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗ୍ରାମଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ନେସନାଲ ହାଇଵେ ଆକ୍ଟ ୧୯୫୬ ର ସର୍ବସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

ନେସନାଲ ହାଇଵେ -୫୫ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗ୍ରାମଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ନେସନାଲ ହାଇଵେ ଆକ୍ଟ ୧୯୫୬ ର ସର୍ବସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

11/05/2023 31/05/2024 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)