ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନିଯୁକ୍ତି ଆଦେଶ ପ୍ରକାଶନ : ସି.ଡି.ଏମ. & ପି.ଏଚ.ଓ

ନିଯୁକ୍ତି ଆଦେଶ ପ୍ରକାଶନ : ସି.ଡି.ଏମ. & ପି.ଏଚ.ଓ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ନିଯୁକ୍ତି ଆଦେଶ ପ୍ରକାଶନ : ସି.ଡି.ଏମ. & ପି.ଏଚ.ଓ

ନିଯୁକ୍ତି ଆଦେଶ ପ୍ରକାଶନ ପାରା ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ : ଏମପିଏଚ(ମହିଳା)

25/08/2020 15/09/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (990 KB)