ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ(ମିଶନ ଶକ୍ତି) ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମନ୍ଵିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ(ମିଶନ ଶକ୍ତି) ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ବାହନ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ(ମିଶନ ଶକ୍ତି) ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମନ୍ଵିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ(ମିଶନ ଶକ୍ତି) ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ବାହନ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ(ମିଶନ ଶକ୍ତି) ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମନ୍ଵିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ(ମିଶନ ଶକ୍ତି) ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ବାହନ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ(ମିଶନ ଶକ୍ତି) ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମନ୍ଵିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ(ମିଶନ ଶକ୍ତି) ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ବାହନ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

09/01/2020 23/01/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)