ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ବିଭାଗ ରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଚୁକ୍ତିଭିତିକ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ,ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ,ଜଗତସିହଂପୁର

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ବିଭାଗ ରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଚୁକ୍ତିଭିତିକ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ,ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ,ଜଗତସିହଂପୁର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ବିଭାଗ ରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଚୁକ୍ତିଭିତିକ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ,ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ,ଜଗତସିହଂପୁର

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ବିଭାଗ ରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଚୁକ୍ତିଭିତିକ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ,ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ,ଜଗତସିହଂପୁର

03/12/2019 11/12/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)