ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜାତୀୟ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖାଲିଥିବା(କାର୍ଯ୍ୟରତ) ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ,ଜଗତସିଂହପୁର

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜାତୀୟ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖାଲିଥିବା(କାର୍ଯ୍ୟରତ) ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ,ଜଗତସିଂହପୁର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜାତୀୟ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖାଲିଥିବା(କାର୍ଯ୍ୟରତ) ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ,ଜଗତସିଂହପୁର

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ,ଜଗତସିଂହପୁର

05/07/2018 25/07/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)