ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା (ଭି.ଡି.ଏମ.ପି) ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ।

ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା (ଭି.ଡି.ଏମ.ପି) ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା (ଭି.ଡି.ଏମ.ପି) ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ।

ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା (ଭି.ଡି.ଏମ.ପି) ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ।

26/05/2023 09/06/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)