O.L.L & CULTURE DEPARTMENT

O.L.L & CULTURE DEPARTMENT

MUKHYAMANTRI KALAKAR SAHAYATA YOJANA

ELIGIBLE  LIST OF MUKHYAMANTRI KALAKAR SAHAYATA YOJANA BLOCK/MUNICIPALITY

1- BALIKUDA

2-JAGATSINGHPUR

3-NAUGAON

4-ERASAMA
5- KUJANGA
6-TIRTOL

7-RAGHUNATHPUR
8-BIRIDI
9-JAGATSINGHPUR MUNICIPALITY
10- PARADEEP MUNICIPALITY